×

กลไกลดอุณหภูมิในร่างกายและวิธีป้องกันฮีตสโตรก

13.05.2023
  • LOADING...

แม้ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาบรรเทาอากาศที่ร้อนจัดไปบ้าง แต่อุณหภูมิความร้อนในเมืองไทยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะลดลง จนทำให้หลายคนรู้สึกร้อน เป็นลมแดด จนถึงมีภาวะฮีตสโตรกซึ่งอาจส่งผลถึงชีวิต

 

Top to Toe พอดแคสต์วิทยาศาสตร์สุขภาพเอพิโสดนี้ พาไปรู้จักกลไกควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งเมื่อร่างกายต้องเจอกับอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้น จะมีกระบวนการปรับสมดุลอย่างไร รวมไปถึงวิธีที่ช่วยลดความร้อนที่ทำได้จริง เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปจนเกิดอันตรายได้

 


 

Credits


The Host ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Designer เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising