×

โลกรวนทำเกษตรกรจน! ไทยวางัดนวัตกรรมเพิ่มผลผลิต

28.02.2024
  • LOADING...

ภัยคุกคามโลกร้อน โลกรวนจาก Climate Change ได้สร้างผลกระทบแทบทุกวงการ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักคือภาคการเกษตรที่ได้รับอิมแพ็กต์โดยตรงจากดิน ฟ้า อากาศ โดยในประเทศไทย มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกอันดับ 1 ของโลก โดนผลกระทบอย่างหนัก มีตัวเลขระบุว่าผลผลิตโดยรวมอุตสาหกรรมลดลงไปถึง 30% แต่มีบริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบของผลผลิตมันสำปะหลังที่ลดลงเพียงแค่ 5% เท่านั้น นั่นคือ ‘ไทยวา’ ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าแป้งและแป้งดัดแปร ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว ที่หลายคนรู้จักกันในแบรนด์วุ้นเส้นมังกรคู่และกิเลนคู่ 

 

เคน นครินทร์ พาไปพูดคุยกับ หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม และ ดร.นฤมล ศรีสุมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ถึงกลยุทธ์การปรับตัวด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยจุลินทรีย์ และการทำ Regenerative Agriculture ที่ยั่งยืน ติดตามได้ใน The Secret Sauce เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising