×

14 พ.ค. กาคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรง

12.05.2023
  • LOADING...

“ประเทศไทยกำลังเข้าสู่จุดหักเหทางประวัติศาสตร์”

 

แม้ว่านักวิเคราะห์หลายๆ คนจะเคยให้คำนิยามกับการเมืองไทยไว้ว่าเป็นการเมืองที่โดน ‘แช่แข็ง’ แต่ในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็ยังพอที่จะเดินต่อไปได้ แต่ด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และความท้าทายอีกไม่รู้จบที่รอคอยอยู่ การเมือง และผู้นำประเทศไทยจำเป็นที่จะต้อง ‘เดินหน้า’ ต่อไปเสียที

The Secret Sauce อยากจะชวนทุกท่านวิเคราะห์ถึงการเลือกรัฐบาลชุดต่อไปผ่านกรอบคำถาม 7 ข้อ ว่าใครคือคนที่หัวใจของคุณเรียกร้อง และอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อประเทศไทยในวินาทีนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 


Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising