×

ปาฐกถา 50 ปี 14 ตุลา อำนาจ เวลา ประชา โลกร้อน และแชตจีพีที

16.10.2023
  • LOADING...

ครั้งหนึ่งของ เคน นครินทร์ กับการขึ้นปาฐกถาในวาระครบรอบ 50 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลา ภายใต้หัวข้อ ‘ปาฐกถา 50 ปี 14 ตุลา อำนาจ เวลา ประชา โลกร้อน และแชตจีพีที’


จากการใช้บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่สังเกตการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ หนังสือวิชาการ และการได้พูดคุย สัมผัสมุมมองแนวคิดที่แตกต่างจากคนหลากหลายรุ่น หลายอาชีพ หลายฐานะทางสังคม ผนวกกับความพยายามในการบูรณาการหลายศาสตร์ ตั้งแต่รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงคณิตศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ ก่อเกิดเป็นเนื้อหาความยาวเกือบ 60 นาที ที่ไม่เพียงแต่ย้อนไปในประวัติศาสตร์ แต่ยังชวนมองไปข้างหน้า เพื่อถอดบทเรียนและสร้างข้อเสนอแนะในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่อีกด้วย*หมายเหตุ แก้ไขเนื้อหาในนาทีที่ 43:03 – 43:59ในอดีตนั้นมี 4 ตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ นโยบาย, ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ ‘บ้านใหญ่’ ในพื้นที่, ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความชื่นชอบในตัวบุคคล ทว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งพรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งอย่างเหนือความคาดหมาย มีตัวแปรใหม่ที่เพิ่มเข้ามา และเป็นตัวชี้ขาดในช่วงโค้งสุดท้าย เรียกว่า ‘3S’ คือ Story, Speed และ Sensation

 

กล่าวโดยสรุปคือ พรรคก้าวไกลใช้กลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีพลัง เข้าถึงคนหมู่มากจากเรื่องราวหรือ ‘Story’ ที่แกนนำพรรคขึ้นไปพูดบนเวทีดีเบตและปราศรัย ผ่านวิธีการสื่อสารที่เน้น ‘Sensation’ คือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วม โดยมี ‘Speed’ ความเร็วของเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืน

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

 

Credits

 

Host & Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Project Coordinator ณิชนันทน์ ทับทิม

Content Creators ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editors วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์ 

Senior Channel Admin ทศพล เพิ่มพูล

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising