×

อาชีพนักกลยุทธ์ทำอะไรกันแน่ ทำไมเงินดี คนแย่งตัว

20.07.2023
  • LOADING...

อาชีพนักกลยุทธ์ หรือนักคิด นักแก้ปัญหา คืออาชีพที่เข้ามาช่วยวางแผนยามองค์กรเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือต้องการความก้าวหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่กำลังเติบโตในประเทศไทย

 

ความท้าทายของอาชีพนักกลยุทธ์นั้นต้องเป็นนักคิดที่เฉียบคม มองขาดด้านผลลัพธ์ และวางกลยุทธ์ต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ความสามารถอันเก่งกาจของนักกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาด

 

เคน นครินทร์ พูดคุยกับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ ผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จะมาเล่าถึงงาน 5 อย่างของนักกลยุทธ์ในระดับสากลทำอะไรบ้าง รวมถึงพวกเขาจะต้องใช้ทักษะอะไรในงานด้านนี้ ติดตามได้ใน Strategy Clinic เอพิโสดนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี,         อาภาภัทร อารยางกูร

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์, ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising