×

อวสานยุค Easy Money ลงทุนอย่างไรในโลกเงินเฟ้อถาวร บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)

30.04.2023
  • LOADING...

เมื่อภาคธนาคารที่ควรจะเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มั่นคงที่สุดเกิดระส่ำ วิกฤตแบงก์ล้มที่ก่อตัวในสหรัฐอเมริกาสั่นสะเทือนการลงทุนทั่วโลก สิ่งที่นักลงทุนต้องการรู้มากที่สุดในห้วงเวลานี้คือ ลงทุนอย่างไรจึงจะชนะในตลาดผันผวน ฉีกตำราเก่า ยากเกินคาดเดา 

 

The Secret Sauce เอพิโสดนี้ เคน นครินทร์ คุยกับ สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงสาเหตุของวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ พร้อมถอดบทเรียนการลงทุนในห้วงเวลาที่การเงินโลกกำลังวิกฤต

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์, อนนต์ พูนเจ้าทรัพย์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์, ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising