×

ศึกชิง Virtual Bank ธนาคารไทยมีน้อยไปจริงหรือ?

26.07.2023
  • LOADING...

ธนาคารไทยน้อยเกินไป ดอกเบี้ยเงินกู้เลยแพงจริงหรือ?

 

วงการธนาคารต้องระอุอีกครั้งเมื่อ ศิริกัญญา ตันสกุล จากพรรคก้าวไกล วิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ประกาศว่าในเบื้องต้นจะเปิดให้ยื่นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank เพียงแค่ 3 รายเท่านั้น ซึ่งเธอมองว่าธนาคารในประเทศไทยนั้นมีน้อยเกินไป และควรมีการเปิดให้แข่งขันอย่างเสรี

 

Executive Espresso จึงอยากจะขอฉายภาพของกระแส Virtual Bank ในประเทศไทยว่า กฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ Virtual ของ ธปท. นั้นคืออะไร และในระดับโลก Virtual Bank สามารถแก้ปัญหาใดได้บ้าง?

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี,         ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising