×

7 สิ่งช่วยธุรกิจในช่วงโควิด-19 จาก McKinsey & Company

14.03.2020
  • LOADING...

เคน นครินทร์ หยิบคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey & Company อ้างอิงจากบทความ COVID-19: Implications for business สกัดและย่อยเนื้อหาให้ใกล้ตัวคนไทยออกมาเป็น 7 สิ่งที่จะช่วยพยุงธุรกิจทุกชนิดได้ในช่วงโควิด-19

 


1. Protect your employees

วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องท้าทายความรู้สึกและความเชื่อมั่นของทุกคน เพราะมันทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทางเลือกของบริษัททั้งหลายจึงไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่จำเป็นต้องวางแผนสนับสนุนพนักงานที่สอดคล้องกับการป้องกันตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งควรมีมาตรวัดสำหรับบริษัทที่ต้องเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทใกล้เคียงได้ เพื่อดูตัวอย่างว่าที่อื่นมีมาตรการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร เพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับงานขององค์กรตนเองขึ้นมา

สำคัญที่สุดคือผู้นำต้องสื่อสารกับพนักงานให้ชัดเจนด้วยความถี่ที่เหมาะสม แสดงออกให้พวกเขารับรู้ว่าคุณสนใจสุขภาพและกระบวนทำงานที่อาจต้องปรับเปลี่ยน พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

 

2. Set up a cross-functional COVID-19 response team

ผู้นำต้องสร้างทีมเฉพาะกิจขึ้นมาใหม่เพื่อรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ เลือกจากกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทั้งบริษัท สามารถให้ความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นประโยชน์ พร้อมเข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งคนกลุ่มนี้ควรขึ้นตรงกับซีอีโอโดยตรง และทำงานผสมผสานตามความถนัดของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงานของคนกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่

  • เช็กสุขภาพ สวัสดิการ และความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  • ทดสอบความเครียดทางการเงินและแผนพัฒนาฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน การตอบสนองต่างๆ และการยืดหยุ่นในระยะยาว
  • รายงานความต้องการของผู้บริโภคที่หยุดชะงักจากฝ่ายขายและการตลาด
  • รับผิดชอบเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กลุ่มย่อยเหล่านี้ควรกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ 48 ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเป้าหมายใหญ่รายสัปดาห์ซึ่งมาจากการวางแผนร่วมกันทั้งบริษัท สร้างสรรค์งานทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์และการตัดสินใจ โดยต้องช่วยกันตรวจสอบไม่ให้เกิดการประชุมที่ไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมา

 

3. Ensure liquidity is sufficient to weather storm

ธุรกิจจำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับบริบทที่มีตัวแปรสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบกับรายได้ ผู้นำสามารถศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้จากบทวิเคราะห์หรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

แนะนำให้ลองสร้าง Business Model จำลองที่แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดหรืองบดุลกำไรขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่แตกต่าง พร้อมระบุจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ควบคู่กับการกำหนดทิศทางไปต่อเพื่อทำให้องค์กรมีเสถียรภาพ พร้อมรับทุกเหตุการณ์ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ การลดต้นทุน การขายกิจการ การควบรวมกิจการ พยายามวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม และลงมือทำตามแผนเหล่านั้นหากมีอะไรเกิดขึ้น

 

4. Stabilize the supply chain

กำหนดขอบเขตและระยะเวลาที่ชัดเจนในการดีลงานกับ Supply Chain ที่อยู่ในศูนย์กลางแพร่กระจายการติดเชื้อ รวมทั้งแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสต๊อกสินค้า นอกเหนือจากนั้นต้องไม่ลืมตรวจสอบสินค้าที่อาจเห็นความผิดปกติ หากดีมานด์น้อยเกินไป บริษัทอาจสูญเสียสมดุลในการกักตุนสินค้า และอย่าลืมวางแผนอัปเกรดดีมานด์ หาวิธียืดหยุ่นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาจุดลงตัวได้ในที่สุด 

 

5. Stay close to your customers

ผู้นำที่ดีในยุคดิสรัปชันคือคนที่ยอมลงทุนกับกลุ่มลูกค้าหลักของตัวเอง ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของพวกเขา เช่น ในประเทศจีน ผู้คนอาจเข้าห้างสรรพสินค้าน้อยลง แต่ถ้าสังเกตให้ดี ดีมานด์เหล่านั้นไม่เคยหายไป พวกเขาแค่เปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่จำเป็น เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัทจึงควรผลักดันช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากสุด และอย่าลืมสร้างมาตรฐานการขายที่ดี เพราะเมื่อลูกค้าเคยชินกับวิถีเช่นนี้ มันจะกลายเป็น New Normal ของธุรกิจสืบต่อไป

 

6. Practice the plan

มองวิกฤตให้เป็นโอกาส บริษัทควรจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมให้บ่อยขึ้นเพื่อตรวจสอบโปรโตคัลสำหรับการตอบสนองในแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนฉุกเฉินหรือเต็มรูปแบบ โดยไม่ลืมข้อสำคัญในการกำหนดผู้มีบทบาทตัดสินใจให้ชัดเจน

วิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติในโลกสมัยใหม่ โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สั่นไหว คลุมเครือ คาดการณ์ไม่ได้ ฉะนั้นหมั่นซักซ้อมแผนและเตรียมตัวให้พร้อมจะดีที่สุด

 

7. Demonstrate purpose

ลองหาวิธีตอบแทนบางเรื่องที่บริษัทถนัดกลับคืนสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน อุปกรณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
Show Producer ปวริศา ตั้งตุลานนท์
Show Co-Producer เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Creative ภัทร จารุอริยานนท์
Episode Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Music westonemusic.com

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising