×

กลยุทธ์ศตวรรษที่ 21 ยกทั้งระบบนิเวศ

01.03.2023
  • LOADING...

เงินเฟ้อ ของแพง โลกร้อน สังคมเหลื่อมล้ำ สงครามระหว่างมหาอำนาจ ฯลฯ หลากหลายวิกฤตกำลังรุมเร้าโลก คำถามคือ ภาคธุรกิจจำเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และธุรกิจจะได้อะไร

 

The Secret Sauce และ BRANDi and Companies ชวนคุณมาศึกษาวิธีการทรานส์ฟอร์มแบบองค์รวม และการทำ Ecosystem Transformation ที่จะเปลี่ยนมรสุมรอบด้านเป็นโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

The Secret Sauce Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Content Creator ชาคร ฉายเพชร, ธนภาคย์ อิทธิชัยพล, ภัทรสุดา บุญญศรี, ภัทรพร บุญนำอุดม

Video Editor วุฒิชัย ถิระบัญชาศักดิ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Assistant อสุมิ สุกี้คาวะ

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

Social Media Admins วนัชพร ดวงนิล, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising