×

อะไรจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 24 มีนา เปลี่ยนแปลงหรือวุ่นวาย?

22.03.2019
  • LOADING...

ผลการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นอย่างไร

พรรคไหนจะชนะการเลือกตั้ง

ฝั่งไหนจะได้เป็นรัฐบาล

บทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีอะไรบ้าง

 

การเมืองไม่ใช่ภาพนิ่ง แต่เป็น ‘ความเคลื่อนไหว’ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ ทันทีที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้น สิ่งที่ตามมาคือ ความรู้สึกเป็น ‘เจ้าของ’ เสียงของเขาของประชาชน

 

หาก ‘ความรู้สึก’ นั้นแตกต่าง 250 ส.ว. ที่กติกาเปิดทางให้ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี แรงสะเทือนอาจจะยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิด

และสังคมไทยหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นอย่างไร

 


Credits

 

The Host สรกล อดุลยานนท์
Co-Host พลวุฒิ สงสกุล


Show Creator สรกล อดุลยานนท์, นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers พลวุฒิ สงสกุล, ธนกร วงษ์ปัญญา

Co-Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising