×

พลังเทคโนแครต ยุคทองแห่งเศรษฐกิจไทย

05.04.2022
  • LOADING...

‘เทคโนแครต’ คือกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ 70-80 หลังการจบลงของสงครามเวียดนามและภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์

 

เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น อะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นจาก ‘มรสุม’ เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความ ‘โชติช่วงชัชวาล’ 

 

ติดตามได้ใน 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy EP.3 พอดแคสต์ซีรีส์พิเศษจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ THE STANDRD ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต

 


 

Credits

 

Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Script Writer สกุลชัย เก่งอนันตานนท์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์, ชลธร จารุสุวรรณวงค์

Video Editor อัศวพล ตุลานนท์

Sound Designer & Editor  เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Digital Platform Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

THE STANDARD Webmaster Team

THE STANDARD Social Media Team

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising