×

จุดเริ่มต้นเศรษฐกิจไทยยุคใหม่

22.03.2022
  • LOADING...

‘น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ’ สโลแกนติดหูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ภายใต้รัฐบาลของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ค่อยๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย จนพลิกจากประเทศเกษตรกรรม กลายเป็นเมืองใหม่ที่เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้อัตราการเติบโตของ GDP พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 

สิ่งที่ควรเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนั้นคืออะไร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ่อนนัยต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง 

 

ติดตามได้ใน 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy EP.1 พอดแคสต์ซีรีส์พิเศษจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ THE STANDARD ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต

 


 

Credits


Producer & Script Writer  อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์, ชลธร จารุสุวรรณวงค์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Editor  เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Digital Platform Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

THE STANDARD Social Media Team

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์ 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising