×

ประชานิยม ประชารัฐ ประชาธิปไตย เศรษฐกิจไทยใต้เงาการเมือง

19.04.2022
  • LOADING...

หลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง พ.ศ.2540 เศรษฐกิจไทยเติบโตเกือบช้าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยหนึ่งในเหตุผลสำคัญมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทางนโยบายเศรษฐกิจ

 

เส้นทางความผันผวนทางการเมืองในสองทศวรรษที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร และห้วงเวลาอันสูญเปล่าได้พ้นผ่านไปแล้ว หรือแท้จริงยังอยู่กับเรา

 

ติดตามได้ใน 50 Years: The Making of the Modern Thai Economy EP.5 พอดแคสต์ซีรีส์พิเศษจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ THE STANDARD ส่งต่อบทเรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปิดทางไปสู่โอกาสแห่งอนาคต

 


 

Credits


Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Script Writer พลวุฒิ สงสกุล

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์, ชลธร จารุสุวรรณวงค์
Video Editor อัศวพล ตุลานนท์
Sound Designer & Editor  เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer ธนิดา โตวิวัฒน์ 

Digital Platform Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Social Media Editor ทศพล เพิ่มพูล

THE STANDARD Proofreader Team

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

THE STANDARD Social Media Team

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์ 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising