×

เหนื่อยไหม ถ้าต้องเป็นอีกเวอร์ชันเพื่อคนที่ชอบ

13.06.2024
  • LOADING...

แน่นอนว่า ‘การปรับตัว’ เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหลายคนยอมลงแรงใจ แรงกาย และยอมปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์ ทำให้อีกฝ่ายสนใจและมองเห็นว่ามีอะไรคล้ายกัน แต่แน่นอนว่าการมีอะไรร่วมกันอาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้ความสัมพันธ์ไปรอด

 

Open Relationship อีพีนี้ ชวนชี้ให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า คนรักกันจะต้องมีอะไรบางอย่างคล้ายกัน จนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนอีกฝ่าย มีแง่มุมที่ต้องพิจารณาอย่างไร เพราะบางทีการเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามเป็นอีกคนที่เราไม่ได้เป็น สร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และคำถามสำคัญที่ต้องไม่ลืมคือ ‘อีกฝ่ายชอบเราที่เราเป็นแบบไหน’ กันแน่?

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host ศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising