×

ทำอย่างไรเมื่อไม่ได้อย่างใจในความสัมพันธ์

19.05.2023
  • LOADING...

เพราะทุกความสัมพันธ์มีสิ่งที่เรียกว่า ‘ความต้องการ’ และ ‘ความคาดหวัง’ แฝงอยู่ด้วยเสมอ และแม้ว่าจะเข้าใจดีว่าอีกฝ่ายไม่มีทางรู้ความต้องการตลอดเวลา แต่ยังก็ผิดหวังซ้ำๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กจนไปถึงเรื่องใหญ่

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์ ย้ำให้เห็นว่าไม่มีใครที่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเมื่อความสัมพันธ์ไม่มีทางเป็นอย่างใจร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีทางเลือกอย่างไรบ้าง ตั้งแต่เดินออกจากความสัมพันธ์ หรือค่อยๆ ปรับเข้าหากัน เพราะการเอาชนะ หรือพ่ายแพ้ อย่าลืมว่าคือการกระทำกับคนรัก และคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเรา

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising