×

ทำยังไงเมื่อคบกับคนเจ้าชู้

09.11.2023
  • LOADING...

หลายคนคงเคยผ่านประสบการณ์ของคนที่สัมพันธ์ด้วยมีลักษณะ ‘เจ้าชู้’ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ต่อหน้าหรือลับหลังก็สร้างความเจ็บปวดและส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างมาก

 

Open Relationship เอพิโสดนี้ชวนเจาะให้เห็นถึงพฤติกรรมความเจ้าชู้ว่ามีลักษณะอย่างไร ต่างกับความสัมพันธ์แบบ Open Relationship หรือ Polyamory หรือไม่ มีคำอธิบายที่มาของความเจ้าชู้นี้อย่างไร รวมถึงสิ่งที่เป็นแนวทางให้ลองปฏิบัติว่าหากคนที่กำลังคบพูดคุยด้วยนั้นยังคุยยังหยอดใครต่อใครไปเรื่อย เราจะจัดการกับอีกฝั่ง ตัวเอง รวมถึงความสัมพันธ์นี้อย่างไรดี

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising