×

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรักครั้งใหม่อย่างไรดี

27.04.2023
  • LOADING...

หลังจากจบความสัมพันธ์ครั้งเดิม Open Relationship เชียร์อยู่เสมอว่าอยากให้ลองเว้นวรรค ก่อนกระโจนเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เพราะนอกจากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร รับอะไรได้หรือไม่ได้ และที่สำคัญทำให้รู้จักตัวเองว่ากลัวและหวาดระแวงเรื่องอะไร

 

Open Relationship พอดแคสต์ความรักความสัมพันธ์ อยากชวนคุยกับคนที่เว้นวรรคและร้างราความสัมพันธ์มานานว่า ถ้าหากรักครั้งใหม่เดินเข้ามาหาอีกครั้ง ควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้าง มีคำถามอะไรที่น่าครุ่นคิดและเอามาถามตัวเอง และที่สำคัญเมื่อความกลัว ความหวัง ความสัมพันธ์ และเซ็กซ์ไม่ได้มาพร้อมกันควรทำอย่างไร

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising