×

เมื่อความสัมพันธ์มีปัญหา เพราะอิทธิพลของพ่อแม่

27.07.2023
  • LOADING...

หนึ่งประเด็นที่ Open Relationship ย้ำอยู่เสมอ คือความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของคนสองคน มักมีอิทธิพลของคนรอบตัวที่อยู่ในนาม ‘ผู้หวังดีต่อโลก’ ด้วยเสมอ โดยเฉพาะคนใกล้ชิดอย่าง ‘พ่อแม่’ ที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราเองหรือคนรัก มักมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อย่างซับซ้อนและคาดไม่ถึง

 

Open Relationship ชวนคลี่ให้เห็นว่าปัญหาความสัมพันธ์บางประการอาจเกิดจากพ่อแม่ ทั้งปัญหาคลาสสิกอย่างพ่อตา-ลูกเขย, แม่ผัว-ลูกสะใภ้, การเข้ามามีอิทธิพลและจัดการ รวมถึงเชิงลึกที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ส่งผลต่อตัวความสัมพันธ์และความต้องการของลูกอย่างแยกไม่ออก และเมื่อรู้แล้วว่าเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้น คู่ความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักควรจัดการปัญหานี้อย่างไรดี

 


 

ติดตาม Open Relationship ในช่องทางอื่นๆ

Open Relationship

Blockdit | Website

 


 

Credits


The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัณย์ หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor จุฑาภัทร มนตรีศาสตร์

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising