×

26 ธันวาคม 2547 : 16 ปี สึนามิ | On This Day TEASER

25.12.2020
  • LOADING...

จำได้ไหมว่า เมื่อ 16 ปีที่แล้ว วันที่คลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้าชายฝั่งประเทศไทย วันนั้นคุณกำลังทำอะไร?

 

ร่วมย้อนอดีตได้ในพอดแคสต์ On This Day เพื่อรำลึกความสูญเสียของภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติ และนำไปสู่ทางรอดในอนาคต

 

ติดตามได้ที่ช่อง YouTube: THE STANDARD Podcast, เว็บไซต์ THE STANDARD, Spotify, SoundCloud และทุก Podcast Player ที่คุณใช้

 

26 ธันวาคมนี้

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณื
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล 

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Interns  ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising