×

ศพและขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

26.12.2020
  • LOADING...

หนึ่งในภาพคุ้นตาของเหตุการณ์สึนามิคือภาพผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และศพเหล่านั้นก็ยากแก่การพิสูจน์ว่าเมื่อยังมีชีวิตเคยเป็นใครมาก่อน

 

On This Day Extra Archive ตอนที่ 2 เจาะลึกสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกระบวนการจัดการศพ ระบบการฝัง และการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ดีเอ็นเอ ผ่านคำบอกเล่าของ อรุณสวัสดิ์ ภูริทัตพงศ์ ที่ขณะนั้นคืออาสาสมัคร วัย 23 ปี และต่อมาคือมือขวาของแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Interns ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising