×

แนวคิดการจัดการอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก

26.12.2020
  • LOADING...

โศกนาฏกรรม นอกจากนำมาซึ่งความสูญเสีย อีกมุมหนึ่งก็แสดงให้เห็นความงดงามของมนุษย์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ แต่เมื่ออาสาสมัครอยู่ร่วมกันหลายคน และประเทศไทยก็ไม่เคยมีโมเดลในการจัดการภัยพิบัติมาก่อน ทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมา

 

On This Day: Extra Archive ตอนที่ 3 คุยกับ สมบัติ บุญงามอนงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ที่ลงพื้นที่ด้วยการวางระบบตามหาผู้สูญหาย แต่ในเวลาต่อมาเขาคือผู้จัดการอาสาสมัครที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกให้งานกับคนมาเจอกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือความต้องการที่แท้จริงของผู้สูญเสีย

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Intern ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising