×

11 พ.ย. : พลังของคนไร้คู่ สู่วันช้อปปิ้งออนไลน์ระดับโลก

10.11.2020
  • LOADING...

วันคนโสด หรือเทศกาล Singles Day ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ของชาวจีนและชาวโลก

 

เทศกาลนี้เริ่มต้นจากหนุ่มสาวชาวจีนที่ออกมาฉลองชีวิตโสดด้วยการช้อปปิ้ง ทั้งในร้านค้าทั่วไปและทางออนไลน์ จนเผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศ แต่จุดเริ่มต้นของโปรโมชัน 11.11 ที่กลายมาเป็นเทศกาลลดราคาสินค้าที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ แท้จริงแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไร 

 

จากวัฒนธรรมเล็กๆ ของประเทศจีนที่มีชื่อว่า ‘วันคนโสด’ สู่โลกการซื้อขายออนไลน์ที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็วทั่วโลกหมายเหตุ: แนะนำให้ใส่หูฟังเพื่ออรรถรสที่สมบูรณ์

 


สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Narrator ธีรัตม์ นิลวดี

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์  

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Intern เอกราช มอเซอร์

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising