×

บทเรียนจากสึนามิ

26.12.2020
  • LOADING...

นอกจากความสูญเสีย ‘สึนามิ’ ก็ยังมีอีกหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ ทั้งวิธีการรับมือกับภัยพิบัติ ชุดความรู้ที่ควรเผยแพร่ การช่วยเหลือดูแลตนเองของชุมชน รวมไปถึงการจัดการของภาครัฐ 

 

On This Day: Extra Archive ตอนที่ 5 รวมแง่คิดทั้งจากอาสาสมัครและผู้ประสบภัย เพื่อให้การตระหนักในภัยสึนามิไม่หายไปตามกาลเวลา

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, 

ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์  

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Intern ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising