×

หมู่บ้านน้ำเค็ม ชุมชนป้องกันภัยพิบัติด้วยตนเอง

26.12.2020
  • LOADING...

หมู่บ้านน้ำเค็ม ชุมชนใน จ.พังงา ที่ได้รับความสูญเสียจากสึนามิมากที่สุด แต่ทันทีที่เผชิญกับวิกฤต ภายใต้การนำของชาวบ้านอย่าง ประยูร จงไกรจักร ทำให้หมู่บ้านค่อยๆ เกิดการจัดการ ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยชั่วคราว มาตรการการรับบริจาค ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกัน และการจัดการของชุมชนที่ดี ผ่านมา 16 ปี หมู่บ้านน้ำเค็มคือชุมชนที่สามารถรับมือภัยพิบัติ ออกแบบการซ้อมหนีภัยด้วยตัวเองจนเป็นต้นแบบไปทั่วโลก

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ On This Day

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

 


 

Credits

 

Creative Director ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์ 

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Creative นัทธมน หัวใจ
Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Video Editor เสาวภา โตสวาท
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์ 

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, 

ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์  

Archive Officer ชริน จำปาวัน 

Intern ธัญสิตา สิทธิสงวนพันธ์, ชีวาพร แสงศรีเรือง

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising