×

‘เงินเฟ้อ’ เสี่ยงรีเทิร์น สงครามอิสราเอลดันราคาน้ำมันทะยาน | Morning Wealth 12 ตุลาคม 2566

12.10.2023
  • LOADING...

จับตาสงครามอิสราเอล เสี่ยงดันเงินเฟ้อพุ่ง? ต้องลงทุนอย่างไร พูดคุยกับ ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ทั่วโลกแห่ถอนทุนหนีตลาดหุ้นของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย มูลค่าขายสุทธิสูงสุดในรอบ 16 เดือน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ศรวณีย์ พรมเสน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising