×

วิศวกรรม ‘เซมิคอนดักเตอร์’ ไพ่ใบใหม่จีนในสงครามเทคโนโลยี | Morning Wealth 25 มีนาคม 2567

25.03.2024
  • LOADING...

เกาะติด ‘สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน’ กับไพ่ใบใหม่ เมื่อจีนมุ่งพัฒนา ‘วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์’ เพื่อลดความเสี่ยงโลกที่ห่วงโซ่เทคโนโลยีแยกตัว รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ทำความรู้จัก The Universe of Singleness เทรนด์คนโสดกับเศรษฐกิจจะเกี่ยวข้องกันอย่างไร พูดคุยกับ โชติกา ชุ่มมี ผู้จัดการฝ่าย Industry Analysis ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising