×

นัยสำคัญของรูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโล ต่อยุคเรเนสซองส์

13.12.2021
  • LOADING...

รูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโล (Michelangelo) มีความสำคัญต่อยุคเรเนสซองส์และประวัติศาสตร์โลก เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เริ่มสนใจและให้ความสำคัญต่อกายวิภาคศาสตร์ เอพิโสดนี้จะพาไปดูนัยสำคัญที่ซ่อนอยู่ในรูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโล รวมถึงความแตกต่างกับรูปปั้นเดวิดเวอร์ชันแรกของโดนาเตลโล (Donatello) ว่ามีความแตกต่างไปอย่างไรบ้าง

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising