×

กำเนิด ‘โชกุน’ เบื้องหลังการช่วงชิงญี่ปุ่นของชาวคริสต์สองนิกาย

07.03.2024
  • LOADING...

พูดถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น หนึ่งในกรอบเวลาที่ควรค่าแก่การศึกษาคือช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 ซึ่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคเซนโกคุไปสู่ยุคโชกุน โดยมีหมุดหมายสำคัญคือการเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีจากชาติตะวันตกสองชาติคือดัตช์และโปรตุเกส

 

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาถ่ายทอดเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ‘Shogun’ โดย James Clavell ในปี 1975 และได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกครั้งในปี 2024 

 

8 Minute History เอพิโสดนี้ จะช่วยปูพื้นฐานประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวแบบเจาะลึก ตั้งแต่การช่วงชิงอำนาจภายใน การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและวิทยาการของชาวตะวันตก ไปจนถึงการก่อกำเนิด Western Samurai ในราชสำนักญี่ปุ่น

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Team Lead สิทธิโชติ สุภาวรรณ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Online Community Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

THE STANDARD Shared Service Department

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising