×

ประวัติศาสตร์อเมริกา จากภาพยนตร์ Forrest Gump (Part 1/2)

18.10.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้พาย้อนรอยรากฐานแนวความคิดของคนยุค Baby Boomer ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับตัวละครหลักจากภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump ภาพยนตร์ที่มีการสอดแทรกบริบทประวัติศาสตร์อเมริกาในหลายยุคสมัย

 

ไม่ว่าจะเป็นบริบททางประชากร การกีดกันทางสีผิวของคนในชาติ การเข้าร่วมสงครามเวียดนามอันนำไปสู่การถือกำเนิดของกลุ่มชนฮิปปี้ การทูตแบบปิงปองระหว่างอเมริกาและจีน บริบทของประวัติศาสตร์อเมริกาที่ซ่อนอยู่ใน Forrest Gump จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising