×

ก่อตั้งราชอาณาจักร ‘ซาอุดีอาระเบีย’ แหล่งพลังงานสำคัญของโลก

22.04.2022
  • LOADING...

ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความมั่งคั่งทางด้านพลังงานและมีประวัติศาสตร์น่าสนใจ เนื่องจากเป็นชาติที่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากการขุดพบน้ำมันดิบในปี 1938 เอพิโสดนี้จึงพาย้อนรอยประวัติศาสตร์ ‘ซาอุดีอาระเบีย’ ในช่วงที่มีการรวมพื้นที่ฮิญาซและนัจญด์ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระมหากษัตริย์รัชกาลแรก อีกทั้งยังมีการการขุดพบทรัพยากรน้ำมันดิบ ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาจนสามารถเนรมิตซาอุดีอาระเบียสู่การเป็นมหาอำนาจทางพลังงาน และกลายมาเป็นประเทศที่มีสำคัญต่อโลกถึงปัจจุบัน 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising