×

ต้นกำเนิดมาเฟียอิตาลี สู่การกวาดล้างในปัจจุบัน

03.06.2021
  • LOADING...

แก๊งมาเฟีย เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยหลังสงครามนโปเลียน และถูกสืบทอดวัฒนธรรมมาเฟียมาถึงปัจจุบัน จะมีที่มาที่ไปอย่างไร และประเทศอิตาลีใช้วิธีอะไรในการควบคุมแก๊งมาเฟีย สามารถติดตามต่อได้ใน 8 นาทีต่อไปนี้

 


ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Creator ภูมิชาย บุญสินสุข

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising