×

แว่นตาไอคอนิกของโลก จากยุคอะนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล

10.11.2021
  • LOADING...

Ray-Ban แบรนด์แว่นตาระดับโลกที่ถูกพัฒนาจากอุปกรณ์การทหารมาสู่วัฒนธรรมป๊อป โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากนักบินกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา John A. Macready ได้ริเริ่มไอเดียการผลิตเเว่นตาสำหรับนักบินโดยเฉพาะ จนกระทั่งพัฒนาเป็นแบรนด์แว่นตาอย่าง Ray-Ban ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จนในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่ EssilorLuxottica ได้เข้าซื้อกิจการและนำ Ray-Ban ขึ้นสู่แบรนด์ไอคอนิกทั้งในโลกอะนาล็อกและโลกดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ                                                

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

Internship ภัควัตน์ ฟองดี

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising