×

เปิดตำนานหลักฐานฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราชแห่งอียิปต์

02.06.2022
  • LOADING...

จากความสนใจของฝรั่งเศสที่มีต่ออารยธรรมอียิปต์ และความพยายามในการบั่นทอนอิทธิพลของออตโตมัน ที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมอียิปต์ เอพิโสดนี้จะพาไปหาคำตอบว่าทำไมโบราณวัตถุจากอียิปต์ ถึงถูกจัดแสดงอยู่ใน ‘British Museum’ และ ‘Louvre Museum’ ในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสได้ รวมถึงตำนานเกี่ยวกับฟาโรห์รามเสสที่ 2 จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising