×

Ottoman Empire

สงครามตะวันออกกลาง
28 กันยายน 2022

การค้นพบบ่อน้ำมันแรกของโลก เชื้อเพลิงสู่สงครามตะวันออกกลาง

เอพิโสดนี้จะพูดถึง ‘ประวัติศาสตร์น้ำมัน’ เชื้อเพลิงที่เป็นชนวนสงครามนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง และความพยายามในการขยายอิทธิพลของชาติต่างๆ ในการยึดครองประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันในพื้นที่ตะวันออกกลาง จุดเริ่มต้นของการค้นพบบ่อน้ำมันบ่อแรกของโลกที่นำไปสู่ความเข้มข้นของสงครามตะวันออกกลางในเวลาถัดมาจะเป็นอย่างไร ติตตามได้ในเอพิโสดนี้   &n...
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
2 มิถุนายน 2022

เปิดตำนานหลักฐานฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราชแห่งอียิปต์

จากความสนใจของฝรั่งเศสที่มีต่ออารยธรรมอียิปต์ และความพยายามในการบั่นทอนอิทธิพลของออตโตมัน ที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมอียิปต์ เอพิโสดนี้จะพาไปหาคำตอบว่าทำไมโบราณวัตถุจากอียิปต์ ถึงถูกจัดแสดงอยู่ใน ‘British Museum’ และ ‘Louvre Museum’ ในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสได้ รวมถึงตำนานเกี่ยวกับฟาโรห์รามเสสที่ 2 จะเป็นอย่างไรบ้าง ติด...
9 มีนาคม 2022

จักรพรรดิแห่งโรมใช้ศาสนจักรรักษาอำนาจ จุดจบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

หลังจากที่อาณาจักรโรมันตะวันออกกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งกำเนิดระบบการสืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิแห่งโรมผ่านการเลือกตั้งผู้ครองแคว้นต่างๆ เวียนกันขึ้นมารักษาอำนาจ    จนกระทั่ง Frederick Barbarossa ได้ควบคุมศาสนจักรเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของตัวเอง ผ่านการใช้กำลังทหารในการบีบพระสันตะปาปาแต่งตั้งให้พระองค์เ...


X
Close Advertising