×

จุดกำเนิดความมั่งคั่งมหาเศรษฐีเยอรมัน ‘Jakob Fugger’

05.04.2022
  • LOADING...

จุดกำเนิดความมั่งคั่งของมหาเศรษฐี ‘Jakob Fugger’ มหาเศรษฐีที่ครองอันดับความร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมาโดยตลอด จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ครอบครัว Fugger มั่งคั่งจนสามารถยกระดับเข้าสู่ชนชั้นกระฎุมพี อันเป็นรากฐานของระบบทุนนิยมในเยอรมนี ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising