×

Ramesses II

มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2
7 มิถุนายน 2022

การค้นพบหีบศพมหาราชแห่งอียิปต์ มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2

เอพิโสดนี้ จะพูดถึงวิธีการในการค้นพบหีบศพมัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และความพยายามของทุกฝ่ายในการหาโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดเจอพระศพของฟาโรห์รามเสสที่ 2 รวมทั้งมีการถอดความหมายของอักษร Hieroglyphic บนหลุมศพของฟาโรห์ เพื่อหาคำตอบว่าทำไมนักบวชโบราณถึงปกป้องหลุมศพของฟาโรห์จากผู้บุกรุกได้ยาวนานกว่า 3,000 ปี ก่อนกลายมาเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญให้ชาว...
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
2 มิถุนายน 2022

เปิดตำนานหลักฐานฟาโรห์รามเสสที่ 2 มหาราชแห่งอียิปต์

จากความสนใจของฝรั่งเศสที่มีต่ออารยธรรมอียิปต์ และความพยายามในการบั่นทอนอิทธิพลของออตโตมัน ที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมอียิปต์ เอพิโสดนี้จะพาไปหาคำตอบว่าทำไมโบราณวัตถุจากอียิปต์ ถึงถูกจัดแสดงอยู่ใน ‘British Museum’ และ ‘Louvre Museum’ ในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสได้ รวมถึงตำนานเกี่ยวกับฟาโรห์รามเสสที่ 2 จะเป็นอย่างไรบ้าง ติด...


X
Close Advertising