×

การค้นพบหีบศพมหาราชแห่งอียิปต์ มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2

07.06.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้ จะพูดถึงวิธีการในการค้นพบหีบศพมัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และความพยายามของทุกฝ่ายในการหาโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดเจอพระศพของฟาโรห์รามเสสที่ 2 รวมทั้งมีการถอดความหมายของอักษร Hieroglyphic บนหลุมศพของฟาโรห์ เพื่อหาคำตอบว่าทำไมนักบวชโบราณถึงปกป้องหลุมศพของฟาโรห์จากผู้บุกรุกได้ยาวนานกว่า 3,000 ปี ก่อนกลายมาเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญให้ชาวโลกได้ศึกษาอารยธรรมอียิปต์โบราณจนถึงปัจจุบัน

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin Intern สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising