×

‘2 หุ้นใหญ่’ NOBLE โยนบิ๊กล็อตให้กองทุน 24.50 ล้านหุ้น หวังเพิ่มสภาพคล่อง

17.11.2020
  • LOADING...
‘2 หุ้นใหญ่’ NOBLE โยนบิ๊กล็อตให้กองทุน 24.50 ล้านหุ้น หวังเพิ่มสภาพคล่อง

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 รายของ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมกัน 24.50 ล้านหุ้น ช่วงราคา 18.50-20.0 บาท 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ธงชัย บุศราพันธ์ และ nCrowne Pte.Ltd ว่ามีการทำรายการขายหุ้นบิ๊กล็อตจำนวนคนละ 12.25 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 24.50 ล้านหุ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีช่วงราคาที่ 18.50-20.0 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ปิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ราคา 20.50 บาท อยู่ที่ 2.4-9.7%

 

ธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทฯ กล่าวว่า การทำรายการดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน จึงได้มีการทำรายการซื้อขายหุ้นระหว่างนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด และนักลงทุนต่างประเทศผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH เป็นต้น รวมทั้งนักลงทุนรายใหญ่อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นความตั้งใจของบริษัทที่อยากกระจายหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันเพื่อเพิ่มฐานนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้น”

 

ธงชัย กล่าวว่า เชื่อว่าการทำรายการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งของตัวชี้วัดในการเข้าไปสู่ดัชนี SET 100 โดยสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 28% หลังทำรายการ

 

ทั้งนี้ หลังจากการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้ ธงชัย บุศราพันธ์ และ nCrowne Pte.Ltd มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 20.1%

 

ก่อนหน้านี้ ในต้นเดือนกันยายน 2563 ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ราย เคยดำเนินการจำหน่ายหุ้นแบบบิ๊กล็อตมาแล้ว 

 

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 พบว่า ธงชัย บุศราพันธ์ รายงานการจำหน่ายหุ้น บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) จำนวน 10 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 11.60 บาท เป็นเงิน 116 ล้านบาท

 

และแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงาน ขายจำนวน 10 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 11.60 บาท เป็นเงิน 116 ล้านบาท

 

ขณะที่ผู้ที่เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต ประกอบด้วย 1. นเรศ งามอภิชน เข้าซื้อ 10 ล้านหุ้น 2. สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เข้าซื้อ 9.7 ล้านหุ้น 3. เอื้อมเดือน ตันติวิวัฒนพันธ์ เข้าซื้อ 1.46 แสนหุ้น และ 4. กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์เข้าซื้อ 1.3 แสนหุ้น

 

ส่วนผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563) ประกอบด้วย 

  1. ธงชัย บุศราพันธ์ 24.93% (เหลือ 20.1% หลังขายหุ้นบิ๊กล็อต)
  2. NCROWNE PTE LTD. 24.93% (เหลือ 20.1% หลังขายหุ้นบิ๊กล็อต)
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7.67%
  4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 3.81%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.23%

 

ราคาหุ้นล่าสุด (17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น.) อยู่ที่ 20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 0.50% 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising