×

‘โนเบิล’ แตกพาร์-แจกวอร์แรนต์ เพิ่มสภาพคล่องหุ้น เติมฐานทุนรองรับแผนขยายธุรกิจ 3 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2020
  • LOADING...
‘โนเบิล’ แตกพาร์-แจกวอร์แรนต์ เพิ่มสภาพคล่องหุ้น เติมฐานทุนรองรับแผนขยายธุรกิจ 3 ปี

บอร์ด ‘โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์’ มีมติแตกพาร์จาก 3 บาท เป็น 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้น และมีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 ไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน 4 ต่อ 1 จำนวนไม่เกิน 342.53 ล้านหน่วย หวังใช้เงินเป็นลงทุนในอนาคต 

 

ธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ NOBLE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแก่นักลงทุน โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 456.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท เป็น 1,369.41 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

และมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 2 หรือ NOBLE-W2 โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 342.35 ล้านหน่วย และราคาแปลงสิทธิที่ 8.00 บาท (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสามารถเริ่มใช้สิทธิได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2565) 

 

วัตถุประสงค์ของการแจกวอร์แรนต์ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต รองรับการขยายธุรกิจเพิ่ม และช่วยเสริมฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานในอีก 3 ปีข้างหน้า 

 

ในส่วนของหนี้สินปัจจุบัน ณ ไตรมาส 3/63 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.28 เท่า ลดลงจาก 1.58 เท่า จากสิ้นปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB และได้รับการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Stable’ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อนำวาระพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคาดว่าการปรับมูลค่าพาร์ ได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 และแจกวอร์แรนต์ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 

 

ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/63 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้พิเศษจากการขายที่ดินรอการพัฒนา) 3,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308%YoY และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินรอการพัฒนา) 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,285%YoY ส่วนงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 มีรายได้รวมจากการดำเนินงานปกติจำนวน 7,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102%YoY และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 1,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304%YoY โดยบริษัทมั่นใจว่ารายได้รวมปี 2563 จะมากกว่า 10,000 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าไว้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising