Menu
148652

คุมเข้มลอยกระทง ห้ามปล่อยโคม-จุดพลุ โดยไม่ได้รับอนุญาต

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2018
  • LOADING...

ลอยกระทงปีนี้ใกล้เข้ามาทุกที ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ก็เตรียมความพร้อมรับมือคุมเข้มความปลอดภัยเต็มที่ ล่าสุดวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยย้ำให้กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลลอยกระทง 22 พ.ย. นี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

โดยทางอำเภอจะพิจารณาอนุญาตการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด การปล่อยพลุ ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตทั่วประเทศตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงกำชับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่

 

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทงเชิงรุกโดยเข้มงวดการผลิต จัดเก็บ จำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดพลุ ปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันอย่างเคร่งครัด ตรวจตราสถานที่จัดงานลอยกระทงให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ควบคู่กับการจัดชุดกู้ภัยทางน้ำ และจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์ดับเพลิง รถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากอุบัติภัยช่วงวันลอยกระทงด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR