×

ลงนามร่าง พ.ร.ก.คืนปืนเถื่อนไม่มีความผิดแล้ว เตรียมส่ง ครม. ไฟเขียว

โดย THE STANDARD TEAM
26.02.2024
  • LOADING...

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์) ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนผิดกฎหมาย นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ พร้อมกำหนดยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่บุคคลนั้นด้วย เพื่อให้เป็นมาตรการลดจำนวนปืน สิ่งเทียมอาวุธปืนผิดกฎหมาย ที่มีผู้ใช้ในการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม

 

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต หรือสิ่งเทียมอาวุธ มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. … พร้อมกับยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งมอบการรับมอบการเก็บรักษาและการทำลายอาวุธปืนที่ได้มีการนำมาคืนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ อนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในร่าง พ.ร.ก. และร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นำไปบรรจุเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อมีผลบังคับต่อไป

 

ไตรศุลีกล่าวต่ออีกว่า ที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดกรณีการประทุษร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ปรากฏขึ้นจำนวนมาก ซึ่งสถิติปี 2559-2566 พบว่า อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอาชญากรรมนั้น ร้อยละ 83 เป็นอาวุธปืนผิดกฎหมาย ขณะที่สิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากการลักลอบทำ ดัดแปลง สั่ง นำเข้า หรือค้า ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ ซึ่งเพียงการจับกุมปราบปรามไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีหลายมาตรการควบคู่กัน เพื่อเร่งลดผลกระทบต่อทางสังคมจากปัญหาอาวุธปืน ทั้งทางด้านความเชื่อมั่น ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน

 

“การควบคุมอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนให้มีจำนวนลดน้อยลงถือเป็นกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งการออก พ.ร.ก.ยกเว้นความรับผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาตมาส่งมอบให้ทางราชการในเวลาที่กำหนด พร้อมกำหนดเกณฑ์การส่งมอบ การเก็บรักษา และการทำลายอาวุธปืนดังกล่าว จะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้มีการลดจำนวนอาวุธปืนในระบบลงได้ในเวลาอันสั้น” ไตรศุลีกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising