×

กสิกรไทย เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3% ไม่ต้องใช้หลักประกัน ช่วยร้านอาหารและร้านค้ารายย่อย วงเงินรวม 3,500 ล้านบาท

16.07.2021
  • LOADING...
กสิกรไทย

พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ต้องมีการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดเข้มงวดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับร้านค้ารายย่อย ธนาคารกสิกรไทยได้ออกโครงการพิเศษ ‘เงินกู้สู้ไปด้วยกัน’ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี พักชำระเงินต้น 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี โดยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้ เพียงเดินบัญชีกับธนาคาร เพื่อช่วยให้ร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยมีเงินทุนในการทำธุรกิจ มีความหวังและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

ขณะเดียวกันธนาคารยังสนับสนุนให้ร้านค้าเพิ่มช่องทางการขายได้บน K+ market ในแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคาร รวมถึงการทำกิจกรรมช่วยโปรโมตร้านผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคารและร่วมมือกับเพจออนไลน์ชื่อดัง เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้แก่ร้านค้าให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

 

พัชรกล่าวว่า นอกจากโครงการพิเศษดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้า SMEs และลูกค้ารายย่อยที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการ ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 2 เดือน โดยเริ่มการพักชำระตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 


พัชรกล่าวอีกว่า ธนาคารคาดหวังว่าการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องจากการออกโครงการพิเศษเพื่อช่วยร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยในครั้งนี้ จะสามารถช่วยร้านค้ารายย่อยให้เข้าถึงเงินกู้ได้ 35,000 ราย โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 3,500 ล้านบาท 

 

สำหรับร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘เงินกู้สู้ไปด้วยกัน’ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com และสำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822 และลูกค้ารายย่อยติดต่อได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 หรือช่องทางไลน์ KBank Live ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising