×

ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ STARK ชดใช้เงินหุ้นกู้ 4 รุ่น กว่า 5 พันล้านบาท ให้ KBANK

25.04.2024
  • LOADING...
STARK

ศาลแพ่งสั่งให้ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK จ่ายเงินให้กับธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK โดยต้องชดใช้หุ้นกู้ 4 รุ่น กว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอีก 1 ใน 4 โดยกำหนดให้จ่ายภายใน 30 วัน ไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

 

วานนี้ (24 เมษายน) ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ได้แก่ STARK239A, STARK249A, STARK245A และ STARK255A ชี้แจงความคืบหน้าในคดีที่ธนาคารได้มีการฟ้องร้องให้ STARK (ผู้ออกหุ้นกู้) ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

 

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาโดยสรุปดังนี้

 

  1. ให้ชำระเงินตามหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวน 2,268.94 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 กรกฎาคม 2566) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

  1. ให้ชำระเงินตามหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จำนวน 3,045.64 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กรกฎาคม 2566) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

 

  1. ให้ชำระค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอีก 1 ใน 4 ของค่าเสียหายที่ศาลกำหนด

 

  1. ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของทั้งสองคดีแก่โจทก์

 

  1. ให้จำเลยชำระค่าทนายความให้แก่โจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 400,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

 

โดยศาลได้ออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คู่ความที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากศาล

 

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาโดยเร็ว และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

 

นอกจากนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

การดำเนินการลงทะเบียนผู้เสียหายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

 

– หลังจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนผู้เสียหายในคดีพิเศษที่ 57/2566 ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบันพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้อง บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น กับพวก ต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.90/2567 โดยศาลได้กำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

การดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

– หลังจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญเป็นประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising