×

ปีใหม่ 2567 วันเดียว ศาลสั่งคุมประพฤติเมาแล้วขับ 343 คดี กทม.-สมุทรปราการ แชมป์เมาแล้วขับ

โดย THE STANDARD TEAM
02.01.2024
 • LOADING...
เมาแล้วขับ

หนึ่งในกลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการกับนักดื่มที่ชอบเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสำคัญคือ การสั่งคุมประพฤติ ที่มีหน่วยงานอย่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลัก

 

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้ เรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติที่น่าสนใจว่า

 

สำหรับคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 1 มกราคม 2567 (วันปีใหม่) มีจำนวน 348 คดี แบ่งเป็น 

 

 • คดีขับรถขณะเมาสุรา 343 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.56 
 • คดีขับเสพ (เสพยาเสพติดแล้วขับ) 5 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.44

 

ขณะที่สถิติยอดรวมสะสม 4 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 มีจำนวน 3,278 คดี แบ่งเป็น 

 

 • คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,207 คดี 
 • คดีขับรถประมาท 1 คดี
 • คดีขับเสพ 70 คดี

 

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

 

 • กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 198 คดี 
 • หนองคาย 173 คดี
 • นนทบุรี 150 คดี

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่การคุมประพฤติในวันที่ 4 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และ 2567 ยอดสะสม (วันที่ 29 ธันวาคม – 1 มกราคม) พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุราปี 2566 มีจำนวน 4,300 คดี และปี 2567 มีจำนวน 3,207 คดี ลดลง 1,230 คดี คิดเป็นร้อยละ 25.4

 

สำหรับมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุราที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ได้แก่

 

 • รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 
 • การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
 • การลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ 
 • หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา จะส่งบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising