×

เช็กประกาศสงกรานต์พระประแดง 2567 ข้อห้าม-ข้อควรปฏิบัติ เส้นทางและจุดจอดรถ

โดย THE STANDARD TEAM
21.04.2024
 • LOADING...
สงกรานต์

วันนี้ (21 เมษายน) สถานีตำรวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ พระประแดง 2567 ห้ามรถบรรทุกน้ำพร้อมคนเพื่อเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ในวันที่ 21 เมษายน 2567 เนื่องด้วยปัจจุบันบนถนนสุขสวัสดิ์มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง จึงทำให้พื้นผิวการจราจรแคบลง เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน และพักอาศัยอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์เป็นวงกว้าง  

 

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ออก ‘ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จังหวัดสมุทรปราการ’ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 99 ง หน้า 30 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 ห้ามรถยนต์บรรทุกน้ำทุกชนิดหรืออุปกรณ์บรรทุกน้ำพร้อมคนเพื่อเล่นสาดน้ำ เดินรถหรือจอดรถ และห้ามนำรถที่ติดเครื่องขยายเสียงมาใช้บนทางระหว่างเวลา 06.00-20.00 น. ดังนี้

 

 1. ถนนนครเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
 2. ถนนศรีเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
 3. ถนนเพชรหึงษ์ถึงแยกทรงธรรม
 4. ถนนทรงธรรม (ตลอดสาย)
 5. ถนนพระราชวีริยาภรณ์ (ตลอดสาย)
 6. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 39 (ตลอดสาย)
 7. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
 8. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 70 (ตลอดสาย)
 9. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 74 (ตลอดสาย)
 10. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 76 (ตลอดสาย)
 11. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 78 (ตลอดสาย)
 12. ถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เขตติดต่อ สน.ราษฎร์บูรณะ ถึงเขตติดต่อ สภ.พระสมุทรเจดีย์  

 

นอกจากนี้ยังออกประกาศห้ามเดินรถทุกชนิดใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น. 

 

 1. ถนนนครเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
 2. ถนนศรีเขื่อนขันธ์ (ตลอดสาย)
 3. ถนนเพชรหึงษ์ (ตั้งแต่แยกเพชรหึงษ์ถึงแยกสะพานคลองลัดโพธิ์)
 4. ถนนทรงธรรม (ตลอดสาย)
 5. ถนนพระราชวีริยาภรณ์ (ตั้งแต่แยกตัดกับถนนนครเขื่อนขันธ์ถึงหน้าวัดรวก)
 6. ถนนซอยสุขสวัสดิ์ 39 (ตั้งแต่เชิงสะพานวัดแคถึงสามแยกตัดกับถนนพระยาพายัพพิริยะกิจ)

 

ขณะเดียวกันทีมผู้จัดสงกรานต์พระประแดง 2567 ได้มีมาตรการห้ามและข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

 

 • ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง (ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
 • ห้ามบริโภคเครื่องดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
 • ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา
 • ห้ามโป๊เปลือยในพื้นที่สาธารณะ
 • ห้ามบรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด
 • ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
 • งดเล่นแป้ง งดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
 • เล่นน้ำอย่างสุภาพและเหมาะสมตามวัฒนธรรม
 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม ไม่ใส่เสื้อผ้าล่อแหลมขณะเล่นน้ำสงกรานต์ 
 • ควรใช้ขันขนาดเล็กแทนการใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่อันตราย โดยเฉพาะปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
 • ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

อย่างไรก็ตาม มีจุดจอดรถยนต์รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์พระประแดงให้จอดรถบริเวณดังกล่าวได้ เพื่อเดินเท้ามาร่วมกิจกรรมสงกรานต์พระประแดง บริเวณแยกท่าน้ำพระประแดง ตำบลตลาด จำนวน 5 จุด ดังนี้

 

 1. พระประแดงอาเขต รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 500 คัน
 2. ลานวัดกลาง (ได้เฉพาะรถจักรยานยนต์)
 3. ลานวัดพญาปราบปัจจามิตร (ได้เฉพาะรถจักรยานยนต์)
 4. ลานวัดทรงธรรม รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 200 คัน
 5. ลานจอดรถเสริมสุขลัดโพธิ์ (รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 30 คัน)

 

อ้างอิง: 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising