×

เจรจาลงตัว! CPN แจ้งใช้เงิน 5,575 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น SF ในสัดส่วน 21.79% จากผู้ถือหุ้นเดิม 4 กลุ่ม กุมหุ้นในมือแล้ว 54.24%

28.07.2021
  • LOADING...
CPN

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้แจ้งความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ซึ่งเป็นเจ้าของห้างดังย่านบางนาอย่าง ‘เมกาบางนา’ โดยล่าสุดได้ระบุว่าจะเข้าซื้อหุ้นอีก 21.79% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

 

CPN ระบุว่า ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วย

  • กลุ่ม อรณพ จันทรประภา 
  • กลุ่ม พงศ์กิจ สุทธพงศ์
  • กลุ่ม นพพร วิฑูรชาติ 
  • กลุ่ม สมนึก พจน์เกษมสิน 

 

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 464,622,917 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21.79% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท (ราคาเดียวกับที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SF จากกลุ่มเมเจอร์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,575,475,004 บาท 

 

คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 (วันเดียวกับการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น SF กับกลุ่มเมเจอร์) ซึ่งก่อนหน้านี้แจ้งว่าจะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 647,158,471 หุ้น หรือ 30.36% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

 

เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ CPN จะได้รับจากผู้ขาย กลุ่มเมเจอร์ และหุ้นที่มีอยู่แล้ว จะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ CPN ถืออยู่ใน SF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,156,270,888 หุ้น หรือ 54.24% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF 

 

CPN ระบุว่า จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ CPN อยู่ระหว่างศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อ ตลท. ต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising