×

วันเลือกตั้ง ห้ามทำสิ่งใดบ้าง?

18.05.2022
  • LOADING...
วันเลือกตั้ง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. นอกจากผู้มีสิทธิจะออกไปใช้สิทธิลงคะแนนกันแล้ว วันเลือกตั้งยังมีกฎข้อห้ามทำมากมาย ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้กันอย่างห้ามใช้บัตรอื่นลงคะแนนนอกจากได้รับจากกรรมการหน่วยเลือกตั้ง ไปจนถึงห้ามถ่ายภาพและโพสต์ลงโชเชียลว่าเราเลือกใคร

 

วันเลือกตั้ง

 

ข้อห้ามวันเลือกตั้ง

  • ห้ามใช้บัตรเลือกตั้งอื่น นอกจากได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเสียง
  • ห้ามทำเครื่องหมายใด นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X)
  • ระหว่างการลงคะแนน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน
  • ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเลือกผู้สมัครคนใด
  • ห้ามให้ผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแทน
  • ห้ามรับเงินหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่มีผลต่อคะแนนเสียง
  • ห้ามเล่นการพนัน หรือลงขันใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
  • ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising