Menu
177461

สช. ยื่นหนังสือถึง รร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ทบทวนเรื่องชุดไปรเวท

10.01.2019
  • LOADING...

หลังจากเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับกรณีที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทดลองให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคารเป็นเวลา 1 เทอม ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ออกหนังสือถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อขอให้ทางโรงเรียนทบทวนเรื่องชุดไปรเวทของนักเรียนอีกครั้ง

 

เมื่อวานนี้ (9 ม.ค.) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่าตามที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยร่วมกับสภานักเรียนมัธยมศึกษา ทดลองให้นักเรียนมัธยมเลือกใส่เครื่องแต่งกายไปรเวทด้วยตนเองสัปดาห์ละ 1 วัน โดยกำหนดเป็นทุกวันอังคาร เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสวมเครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

 

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพื่อขอให้โรงเรียนทบทวนเรื่องดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แม้ทางโรงเรียนได้ชี้แจงว่าเป็นการทดลองทำวิจัย แต่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ห่วงใยเรื่องความมีระเบียบวินัย ความเรียบร้อย ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การดูแลเด็กของครู บริบทของสังคมไทย และปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และดูความเหมาะสมด้วย


“ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะต้องไปหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและแจ้งผลการหารือกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพราะการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนก็ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 กำกับไว้ ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้สอบถามเรื่องดังกล่าว พบว่าทีมผู้บริหารและครูได้หารือกันว่าต้องการทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 6 สัปดาห์ แต่เราก็อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นว่าในระหว่างการวิจัยจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง อีกทั้งถ้ามีผลกระทบต่อกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องทบทวน ส่วนหากโรงเรียนเอกชนอื่นอยากจะทำบ้างก็ควรคิดให้ดีว่าทำแล้วจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งกรรมการบริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้” เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าว

 

ขณะเดียวกัน นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าตนมองว่าไม่ควรนำเรื่องชุดนักเรียนมาเป็นประเด็นด้านการศึกษา เพราะไม่ได้กระทบกับการเรียน เพราะทางผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเองก็ออกมาบอกว่าชุดนักเรียนก็มีจุดแข็ง จึงให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทแค่สัปดาห์ละวัน ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่รู้อยู่กันอยู่แล้วว่าให้ใส่ชุดนักเรียนมาเรียนได้เท่านั้น ห้ามใส่ชุดไปรเวท ซึ่งกระแสที่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยากใส่ชุดไปรเวทบ้างนั้น ตนยังไม่ได้ยิน แต่ก็คงยึดตามกฎและข้อระเบียบ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR