×

อนุชิต ไกรวิจิตร

8 เมษายน 2020

10 จังหวัดที่มีอัตราการพบผู้ป่วยโควิด-19 ต่อประชาชน 1 แสนคนสูงที่สุด

วันนี้ (8 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นอัตราการพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อประชากร 1 แสนคน จำแนกตามจังหวัดที่รับการรักษา โดยในชุดข้อมูลพบว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุดคือภูเก็ต ที่มีอัตราผู้ป่วยต่อประชากร 1 แสนคนที่ 33.9 รองลงมาคือกรุงเทพฯ ที่มีอ...
ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม
8 เมษายน 2020

UPDATE: ศบค. เผยตัวเลขผู้ป่วยเพิ่ม 111 ราย รวม 2,369 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด รวมเสียชีวิต 30 ราย

วันนี้ (8 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 111 ราย รวมยอดสะสมในไทย 2,369 ราย ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นพบว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด โดยรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ด...
ข้อมูลตรวจโควิด-19
8 เมษายน 2020

เปิดข้อมูลตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการในไทย มีมากกว่า 7 หมื่นตัวอย่าง หรือ 1,079 ตัวอย่าง/1 ล้านคน

เมื่อวานนี้ (7 เมษายน) ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘วช. 5G’ เปิดเผยข้อมูลจำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   จากชุดข้อมูลทำให้พบว่าตอนนี้ประเทศได้มีการตรวจทางห้...
PM2.5
8 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (8 เม.ย. 2563)

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 500 ไม...
7 เมษายน 2020

เปิดปัจจัยเสี่ยงโควิด-19 อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยเสี่ยงติดโรคสูงสุด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อแยกเป็นปัจจัยของสาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการติดโรค ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัด พบว่าสาเหตุอันดับที่ 1 คือกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน รวมทั้งสิ้น 628 ราย    เมื่อนำข้อมูลมาจำแนกเป็นคุณลักษณะต่...
PM2.5
7 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (7 เม.ย. 2563)

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 452 ไม...
6 เมษายน 2020

นพ.ทวีศิลป์ ชี้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงไม่ควรวางใจ เพราะยังมีผู้ป่วยรอสอบสวนโรคอยู่

วันนี้ (6 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 51 ราย กระจายอยู่ใน 66 จังหวัด และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็น 26 ราย ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,220 ราย และมีผู้ที่หายป่วยแล้ว 793 ราย    ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ ได้อธิบายถึงตัวเลขผู้ป่วยที่ลดลงในวันนี้ว่า กา...
3 เมษายน 2020

กรมการจัดหางาน เผยมีคนขึ้นทะเบียนออนไลน์ ใช้สิทธิกรณีว่างงานแล้วกว่า 1.4 แสนคน

วันนี้ (3 เมษายน) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ประชาชนที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่ทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ โดยระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่...
3 เมษายน 2020

10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุดในไทย (3 เม.ย. 2563)

วันนี้ (3 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมแบบรายจังหวัด พบว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ 1,978 ราย เสียชีวิตอีก 19 ราย และมีจังหวัดรายงานพบผู้ติดเชื้อประมาณ 62 จังหวัด     ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต...
PM2.5
3 เมษายน 2020

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (3 เม.ย. 2563)

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’     อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.)...