×

1 ธ.ค. เป็นต้นไป นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 23.00 น.

29.11.2021
  • LOADING...
แอลกอฮอล์

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงนาม 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร มีมติผ่อนคลาย มาตรการ ดังนี้

 

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 23.00 น.
  2. สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิมจนถึง 31 ธันวาคม 2564
  3. สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้ แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

ส่วนผับ บาร์ สถานบันเทิง คาราโอเกะ กิจการอาบอบนวด ยังคงปิดให้บริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising